Monday, March 16, 2015

Co słychać ... i widać w lesie...

Słychać przede wszystkim dzięcioły i inne ptaki, szczęśliwe, że nadchodzi wiosna. A widać... to, co widać... Piękny jest ten świat!

No comments: