Sunday, March 29, 2015

Wrocławski kogel-mogel...


Z tego, tzw "MOSTKU POKUTNIC" zrobione zostały powyższe zdjęcia...


Friday, March 27, 2015

SkyWatch Friday The sky, the sun and spring birds singing... great season is going to start!

See more photos here: Friday, March 20, 2015

SkyWatch Friday

The sky above the square near my house...See more photos here: 

Monday, March 16, 2015

Co słychać ... i widać w lesie...

Słychać przede wszystkim dzięcioły i inne ptaki, szczęśliwe, że nadchodzi wiosna. A widać... to, co widać... Piękny jest ten świat!

Friday, March 13, 2015

SkyWatch Friday

 The sunrise...
Click here, please: