Monday, September 17, 2012

These eyes are looking at YOU!
Drzewo oczaste w Ogrodzie Doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie...

No comments: