Saturday, March 3, 2012

In mountains

Zejście z Hali Boraczej

1 comment:

Andrew said...

A wonderful image..