Wednesday, March 24, 2010

Inside the salt mine...

Tzw. 'pokutnicy', czyli wypalacze metanu... Rzeźby w kopalni soli w Bochni.

1 comment:

Lois said...

What an unusual and interesting sculpture!