Thursday, August 20, 2009

Suricata Surricatta

Wyjeżdżam sobie jeszcze na troszkę,
a na straży pozostawiam bacznie obserwującą
Wszystko i Wszystkich
surykatkę :-)


No comments: